TOEIC Cô Sao Thầy Bảo

Trang hỗ trợ khóa học ONLINE

CÁC KHÓA HỌC

LỚP 0 – MẤT GỐC

(0 review)
0
student
0
450,000 ₫ 400,000 ₫
450,000 ₫ 400,000 ₫

LỚP 1 – LÝ THUYẾT

(0 review)
0
student
0
500,000 ₫ 450,000 ₫
500,000 ₫ 450,000 ₫

LỚP 2 – GIẢI ĐỀ

(0 review)
0
student
0
800,000 ₫ 700,000 ₫
800,000 ₫ 700,000 ₫

TOEIC WRITING

(0 review)
0
student
0
1,000,000 ₫ 800,000 ₫
1,000,000 ₫ 800,000 ₫

TOEIC SPEAKING

(0 review)
0
student
0
1,400,000 ₫ 1,200,000 ₫
1,400,000 ₫ 1,200,000 ₫

HỌC VIÊN ĐÃ NÓI GÌ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đây là chương trình học online trực tuyến tương tác trực tiếp với giảng viên. Những được hỗ trợ xem lại vdeo bài giảng trên web. Học viên được tương tác trực tiếp với giáo viên như học tại lớp học, được hỏi bài,  làm bài tập và bài kiểm tra như học tại lớp.