[Lớp 1] Luyện tập theo lộ trình (Lưu Trữ 6 Tháng)

Trạng thái
Chưa đăng ký
Học phí
700.000 ₫
Để bắt đầu học
Phần này bao gồm các bài luyện tập ngoài giờ lên lớp
  • Các bài học được sắp xếp theo lộ trình từng buổi học, giúp học viên luyện tập hiệu quả theo lộ trình chuẩn của khoá học.
  • Sau khi luyện tập, HV cần làm bài Test sau mỗi bài học để được đánh giá chuyên cần.
  • Phần này chứa các bản mềm và file nghe của các từ vựng và tài liệu phát kèm với giáo trình
Scroll to Top