[Lớp 2] Bài Test Sau Mỗi Buổi Học (Bắt buộc)

Trạng thái
Chưa đăng ký
Học phí
1.000.000 ₫
Để bắt đầu học
Phần này là nhiệm vụ bắt buộc sau mỗi buổi học
  • Sau mỗi buổi học, HV cần luyện tập từ vựng đầy đủ và thành thạo trước khi làm bài kiểm tra.
  • Phần này là bắt buộc để đánh giá chuyên cần.
  • Bài test chỉ được làm 1 lần duy nhất, Hv cần ôn luyện kỹ càng trước khi làm bài.
  • Sau khi làm xong, HV có thể tham khảo đáp án và lời giải ở mục Video bài giảng.
Scroll to Top