[Lớp 2] Luyện tập theo chuyên đề (Lưu trữ 6 tháng)

Trạng thái
Chưa đăng ký
Học phí
1.000.000 ₫
Để bắt đầu học
Ở phần này, các tài liệu luyện tập sẽ được tổng hợp và sắp xếp theo chuyên đề. Giúp luyện tập và ôn tập dễ dàng sau khoá học.
  • Luyện tập tự do, không cần theo lộ trình.
  • Có thể sử dụng trong hoặc sau khi kết thúc khoá học. Giúp việc luyện tập và ôn tập nhanh chóng và dễ dàng theo chủ đề.
  • Phần này còn bổ sung thêm các tài liệu luyện tập và các đề thi sát với đề thi thực tế
Scroll to Top