[Lớp 2] Bài giảng – Thầy Bảo (Lưu trữ 2 tháng)

Trạng thái
Chưa đăng ký
Học phí
1.000.000 ₫
Để bắt đầu học
Phần này lưu trữ các video và slide bài giảng tương ứng với bài học trên lớp.
  • Các video bài giảng chỉ mở khi đến ngày học và không thể xem trước.
  • Các video bài giảng chỉ lưu trữ tối đa 2 tháng sau khoá học và không thể gia hạn để xem lại.
  • Phần này không bắt buộc, HV có thể sử dụng để ôn tập khi cần thiết.
Scroll to Top