KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Bài kiểm tra kéo dài 15 phút. Sau khi nhấn nút bắt đầu, học viên sẽ có 1 phút để điền đầy đủ thông tin trước khi làm bài. Sau khi làm xong bài, có thể lưu lại kết quả để nhân viên tư vấn thêm về trình độ và lớp học phù hợp với mình.

Scroll to Top